RSS
 

Archiwum dla kategorii ‘Regulaminy’

Regulamin Biblioteki Szkolnej

31 sty

1.  Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowi, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

2. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

3. Ze zgromadzonych  w bibliotece zbiorów można korzystać:

  • Wypożyczając je do domu.
  • Czytając, przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).

4. W bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe – zasady korzystania z komputerów w bibliotece szkolnej określa odrębny regulamin.

5. Czytelnik może wypożyczać książki i inne materiały biblioteczne tylko na swoje nazwisko.

6. Wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych nie wolno odstępować innym.

7.  Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca.

8. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i  zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

9. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki i innych materiałów bibliotecznych należy je odkupić bądź zwrócić inne po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.

10. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych musza zostać zwrócone do biblioteki do 5 czerwca każdego roku szkolnego.

11. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Regulaminy

 

Regulamin korzystania z komputerów w bibliotece szkolnej

30 sty

1. Z komputerów można korzystać w godzinach pracy biblioteki.

2. Komputery przeznaczone są do celów edukacyjnych. Zabrania się korzystania z gier, czatów i wchodzenia na strony o tematyce pornograficznej.

3. Przy komputerze może znajdować się jedna osoba.

4. Osoby korzystające z komputerów mają obowiązek wpisania się do zeszytu użytkowników.

5. Korzystający z komputerów mają obowiązek zostawiania w kącie swoje teczki i kurtki.

6. Zabrania się jedzenia i picia przy komputerach.

7. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji i ustawieniu sprzętu.

8. Limit czasu pracy na komputerze wynosi 30 minut.

9. O wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu należy poinformować bibliotekarza.

10.  Osoby zachowujące się zbyt głośno, przeszkadzające innym użytkownikom mogą zostać wyproszone z biblioteki.

Nieprzestrzeganie Regulaminu pociąga za sobą sankcje finansowe (w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży sprzętu) oraz pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece szkolnej.

 
Brak komentarzy

Napisane w kategorii Regulaminy